Reglament

 • Cursa oberta a tothom qui accepti el present reglament.
 • El xip de cronometratge serà personal i intransferible.
 • El recorregut estarà degudament senyalitzat i no apareixerà a les classificacions qui no passi pels controls de pas establerts.
 • L’organització es reserva el dret de fer modificacions al recorregut si ho creu convenient.
 • Les categories es regiran per l’any de naixement i pel sexe.
 • Trofeus o Medalles:

Cursa de Muntanya

Als 3 primers de la categoria general.

Als 3 primers de cada categoria ( Cadet, Júnior, Sub-23, Veterà 1-2-3 ).

Duatló

Als 3 primers de la categoria general.

Als 3 primers Clubs.

Als 3 primers de cada categoria ( Cadet, Júnior, Sub-23, Veterà 1-2-3 ).

Tots els trofeus o medalles per ambdues classificacions masculina i femenina.


 • Caldrà portar el dorsal (i la placa a la Duatló) en un lloc ben visible.
 • A la Duatló s’haurà de portar sempre el casc amb la bicicleta i durant la transició.
 • No es permetrà el pas de vehicles durant la prova.
 • Demanem que es respecti l’entorn natural.
 • Les classificacions es publicaran a la web de la Federació Catalana de Triatló:

www.triatlo.org

 • La cursa de Muntanya es considerarà tancada 1.20 h després de la sortida i la Duatló de Muntanya 3 h després de la sortida. A partir d’aquest moment es continuarà sota la seva responsabilitat.
 • La Duatló de Muntanya es regirà pel Reglament de Competicions de la Federació Catalana de Triatló, aprovat el dia 02/03/07. Reglament.
 • Els Jutges/Àrbitres de la Federació controlaran el desenvolupament de la prova i resoldran les possibles reclamacions.

Per tal d’agilitzar l’esdeveniment, us recordem que:

 • Quan es vulgui deixar la bicicleta a la zona de boxes, s’ha de portar el casc posat, i el dorsal i xips visibles.
 • No es pot entrar amb cap tipus de bossa als boxes.
 • A les transicions
 • No es pot pujar a la bicicleta fins sortir de la zona de transició i arribar a la linea marcada pels jutges.
 • A l’arribar a boxes amb bicicleta, respectar la linea que indica a on posar el peu a terra.
 • S’ha de portar el casc lligat mentres no estigui la bicicleta col.locada al corresponent slot.
 • Un cop finalitzada la competició, serà imprescindible portar el dorsal visible per poder treure la bicicleta de boxes.
%d bloggers like this: